MB-medarbetare med brukarerfarenhet

- ett kompletterande stöd för patienter vid Affektiva mottagningen Globen.


Vad arbetar du med Karin?

- Jag är MB, det betyder att jag är en medarbetare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och även av återhämtning från psykisk ohälsa.

På vilket sätt?

- Min roll är att vara ett stöd för andra patienter och bidra till att bryta stigmatisering och inge hopp hos den enskilde. Jag kan fungera som en förebild. Jag delar med mig av min egen erfarenhet, hur jag löst mina problem, och ger stöd i hur man kan hantera sin situation.

Exempelvis?

- Till exempel att hjälpa patienter att bli mer aktiva i sin egen vård, hur man kan förbereda sig inför ett läkarsamtal. Ibland har jag suttit med på samtal för att patienten velat det, men det har även hänt att läkare velat att jag ska delta och efteråt gett mig bra feedback för det. Jag stöttar patienten i återhämtningen och hjälper till att definiera hens styrkor och resurser. Sen håller jag även i mottagningens kreativa verkstad tillsammans med en psykolog en gång i veckan.

Kommer målningarna i väntrummet från kreativ verkstad?

- Ja det gör de, det är deltagarna själva, och även jag och Simonetta som gjort dem. Vi har utställning där som har pågått sedan 13 december och avslutas nu den 15 februari. Utställningen har varit mycket uppskattad av både patienter och personal!

Fotograf: Anders Thorgren