Prio-projektet medarbetare med brukarerfarenhet, slutrapport

Många patienter uttrycker ett behov av personalledda aktiviteter både vid patientforum och i patientenkäterna.


Egenmakt handlar om rätten att få redskap att klara sin tillvaro med den de
funktionshinder och symptom som psykisk ohälsa kan medföra.

Att möta en människa som delar dessa erfarenheter och kan visa på en väg vidare kan ge hopp. Fantastiska människor har haft mod och kraft att ge sig in i detta arbete: medarbetare med brukarerfarenhet har tagit sig in i personal- grupper och vårdpersonal har haft modet att välkomna och släppa in dessa nya medarbetare.

Men rätt tid handlar också om att vårdpersonal kan se fördelarna av detta och att inte känna sig hotad av att fokus förskjuts något. Detta projekt har medfört många lärdomar som vi nu tar med oss i det fortsatta gemensamma arbetet. Det handlar inte länge bara om att första vad som är fel med patienten och hur vårdpersonal bäst ska fixa det, utan också om att förstå vad som spelar roll för patienten. I MB-projektet har vi fått ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll.

Prio-projektet medarbetare med brukarerafrenhet