Från den 1 mars 2018 öppnar psykiatrin i Stockholm en lättintensiv enhet.

Enheten går under namnet Psykiatrisk avdelning Ytterö 2 och leds och drivs av Psykiatri Södra Stockholms psykossektion i ett nära samarbete med övriga psykiatriska kliniker i Stockholm.

Psykiatriska avdelningen Ytterö 2 tar in patienter på remiss från hela stor Stockholm som behöver fortsatt psykiatrisk vård. Avdelningen kommer inte enbart vända sig till en målgrupp eller patienter som lider av en specifik diagnos. Det kan handla om patienter som behöver bedömning av funktionsnivå eller befinner sig i väntan på lösningar av olika karaktär såsom sociala, ekonomiska, stabiliserande och observerande sådana.

Enheten har 12 platser varav en plats är vikt för självvald inläggning.

Avdelning arbetar med persconcentrerad vård.

Tanken med den psykiatriska omvårdnaden är att kunna stärka patienternas resurser utifrån den plats de befinner sig i. Den stöttning, information och undervisning som är nödvändig för patienten och hens närstående är den bas patienten får med sig då hen skrivs ut.

Med den personcentrerade vården formar patienterna berättelser utifrån sin expertkunskap om sig själva och därigenom kan en bättre förståelse för patienterna växa. Vårdutveckling kommer ske i team som inkluderar patienten och även de studenter som gör sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) på avdelningen. Vårdplanen dokumenteras tillsammans med patienten i en individuell plan som är aktiv för alla professioner och sker med ”patientens röst”. Ronderna är tilltänkta att äga rum i patienternas närvaro; allt för att arbeta mot ett mer transparent förhållningssätt och göra patienten till huvudaktör.