Pilotprojekt för asylsökande läkare

Pilotprojekt för asylsökande läkare med undervisning i psykiatri och svenska hos Psykiatri Södra Stockholm.

Flyktingar har inte tillgång till undervisning i svenska eller annan utbildning förrän de fått uppehållstillstånd. Väntan blir ofta lång och påfrestande med små möjligheter att påverka den egna situationen genom studier eller arbete. Samtidigt skulle svensk sjukvård ha svårt att fungera utan det tillskott av utbildad personal som utlandsfödda innebär.Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

Psykiatri Södra Stockholm har under många år arbetat för att göra det lättare för utländska läkare att komma in i den svenska vården. Vi har tagit emot utländska läkare för praktik och vi samarbetar med språklärare och logoped. Många har valt att stanna inom Psykiatri Södra Stockholm när de fått svensk legitimation.

I juni i år har Psykiatri Södra Stockholm tagit emot en grupp på 17 asylsökande läkare och tandläkare för studier i psykiatri och svenska. Gruppen ingår i ett pilotprojekt som startats i mars av seniorprofessorerna och eldsjälarna Sten Lindahl och John Wahren för att flyktingar med vårdyrken skall komma igång med studier i såväl svenska som medicinska ämnen redan innan ansökan om asyl behandlats.

I april fick jag träffa gruppen på Södertörns Högskola och imponerades av hur mycket svenska de lärt sig på kort tid. Projektledarna arbetar ideellt och har engagerat läkare, lärare, forskare och företag att bidra till projektet. Södertörns Högskola har ställt upp med lokaler och svensklärare. Länsstyrelsen i Stockholm och Tillväxtverket bidrar ekonomiskt.

I slutet av maj fick jag veta att gruppen inte hade någon planerad undervisning från och med juni. Då bestämde jag mig för att ordna utbildning i psykiatri. Inga pengar fanns för ändamålet, men gott om kreativitet, entusiasm och välvilligt inställda arbetskamrater. Det har aldrig varit så lätt att få folk att ställa upp! Sommartid finns ju lokaler som inte är fullt utnyttjade. Vi satte ihop ett schema med elva halvdagar psykiatri under fyra veckor. Lärarna från Södertörns Högskola fick dessutom låna våra lokaler för svenskundervisning under perioden.

Som läromedel använde vi PSYK-E-BAS*, ett kursmaterial för psykiatrisk personal framtaget av seniorprofessor Marie Åsberg. Jag insåg att materialet skulle fungera för kombinerad undervisning i psykiatri och svenska: det består av korta, välgjorda undervisningsfilmer där olika experter berättar om sina specialområden inom psykiatri. Metoden bygger på att gruppen först ser en av filmerna, och sedan tillsammans med en handledare diskuterar innehållet. Handledaren behöver inte vara expert på området och deltagarna kan delvis studera materialet på egen hand. Materialet innehåller faktablad och frågor för diskussion och studiehjälp.

Deltagarna var mycket positiva. Flera av handledarna och lärarna har efteråt t.o.m. tackat för att de fick vara med och undervisa! Förutom utmaningen att hålla ihop kursen blev undervisningen en spännande och lärorik erfarenhet: Att den ena stunden besvara kvalificerade psykiatriska frågor och andra stunden enkla frågor om svenska ord, uttryck och kulturella vanor som varför svenska studenter häller öl på varandra.

Att få undervisning av våra brukarinflytandesamordnare (förkortas BISAM), Klas Sundström, Ann-Sofie Olsson och Malin Lindgren var en ny upplevelse för deltagarna, eftersom BISAM-funktionen knappt existerar i deras hemländer. Jag själv, Annika Vikander (registrator) och Nina Gårevik (patientsäkerhets- handläggare) undervisade i psykiatri och Lena-Karin Eriksson (HR-konsult) om svenskt arbetsliv. Mika Hellström (enhetschef psykosmottagning Södermalm) ordnade ett studiebesök på och Susanne Hellström (enhetschef äldre psykiatriskavdelning) i Nacka. Logoped Eva Ihre undervisade om svenskt uttal med sin speciellt utvecklade metod för vårdpersonal som Psykiatri Södra Stockholms sedan länge haft goda erfarenheter av samt professor Marie Åsberg talade om stress och utmattning. Stockholms Läns Läkemedelskommitté bidrog med informationsmaterial.

Projektet fortsätter med målsättningen att alla deltagarna skall klara de prov som krävs för att få börja arbeta i Sverige. De kommer att behöva mer undervisning i psykiatri när svenskan blivit tillräckligt bra för att klara ämnesproven. I höst kommer vi att ta emot några av projektets läkare för praktiktjänstgöring. Förhoppningsvis kommer myndigheterna att permanenta projektet och skjuta till pengar. SLSO och Stockholms Läns Landsting skulle kunna spela en betydande roll och bidra till sjukvårdens behov att rekrytera utbildad personal.

Det var en förmån och glädje att få hjälpa dessa flyktingar till en snabb och meningsfull start i Sverige! Vi i Psykiatri Södra Stockholm välkomnar ännu fler deltagare i framtiden! Alla kan hjälpa till!


Karin Sparring Björkstén
Studierektor


*läs mer om materialet här http://psyk-e.se/faktablad-2/