Är du en utvecklingsinriktad sjuksköterska med ett genuint intresse för patienter med psykisk ohälsa?

Som sjuksköterska hos oss på Psykosavdelning Ytterö kommer du att tillhöra ett högprofessionellt team som består av sjuksköterskor, läkare, skötare, kurator, arbetsterapeut och en psykolog som alla gör vårt yttersta för att ge patienterna bästa tänkbara vård. Här blir du delaktig i hela processen från inskrivning, utredning, planering, åtgärder, utskrivning och fram till uppföljningen via öppenvård. Läkemedelsadministrering, dokumentation i TakeCare och att ronda patienter ingår även i arbetsuppgifterna.