Driven och engagerad biträdande enhetschef till Psykiatrisk avdelning Hagsätra

Vi söker nu en biträdande enhetschef som vill vara med och driva utvecklingen av enheten in i framtiden. Allmänpsykiatrisk avdelning Hagsätra har en inriktning mot affektiva tillstånd, ångest och personlighetssyndrom. Vi har stort patientfokus och för att säkerställa kvalitet och jämlik vård vägleds insatserna till patienten av diagnosspecifika vårdprocesskartor som anpassas utifrån patientens individuella behov.