Leg psykoterapeut till Psykoterapienhet Rosenlund

Enhetens huvuduppgift är att bedriva lång- och korttidspsykoterapi enskilt och i grupp. De flesta av våra patienter har en komplex problematik, vilket gör att psykoterapierna ofta blir fleråriga. Vi erbjuder också handledning i psykoterapi och konsultationer till psykiatrisk vårdpersonal inom Psykiatri Södra Stockholm. Verksamheten är uppdelad i två administrativa team och tre kliniska team.