Patientsäkerhetshandläggare till Psykiatri Södra Stockholm

Hos oss har patientsäkerheten högsta prioritet. Vi tillämpar systematiskt riskreducerande metoder beskrivna i lagar och lokala riktlinjer. Som patientsäkerhetshandläggare får du en nyckelroll i detta arbete. Du arbetar i team med bland annat chefsöverläkare och en annan, erfaren patientsäkerhets-handläggare. Du samarbetar även med säkerhetssamordnare och LPT-controller. I din roll utgör du del av ett ledningsstöd och stöd gentemot verksamhetens enheter.