Psykosavdelning Ytterö söker bemanningsassistent

Du kommer att ha hand om bemanning och schemaläggning på Psykosavdelning Ytterö. Psykosavdelning Ytterö har 28 vårdplatser ämnade för personer med psykosproblematik. På enheten arbetar ca 65 anställda samt ett antal vid behovsanställda.