Skötare sökes för nattjänst till psykiatrisk avd 1 Haninge

På psykiatrisk avdelning 1 Haninge finns 14 vårdplatser. På enheten får du möta patienter med många olika typer av allmänpsykiatrisk ohälsa och därmed olika behov av vård och behandling. För att säkerställa kvalitet och jämlik vård vägleds insatserna till patienten av diagnosspecifika vårdprocesskartor som anpassas utifrån patientens individuella behov. Varmt välkommen med din ansökan!