Skötare till psykosavdelning Ytterö i Farsta

Att arbeta som skötare inom psykiatrisk heldygnsvård innebär att ge patienterna psykiatrisk och somatisk omvårdnad. Att finnas ute på avdelningen och vara ett stöd till våra patienter i vardagen på avdelningen. Viss hjälp med ADL, kortare resor och besök till hemmet, vårdcentral, sjukhus, bank eller liknande förekommer.