Sommarvikarier till psykiatrisk avd 2 i Haninge

Som mentalskötare har du en viktig roll i omvårdnadsarbetet och arbetar tillsammans med övriga yrkesroller så som sjuksköterskor, läkare och psykolog. Arbetet innebär att ge patienterna psykiatrisk omvårdnad och trygghet och att främja sömnrutiner och dygnsrytm. Personalen arbetar med fokus på att upprätta en god relation till patienterna och att planera innehåll och mål för vården. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att utveckla våra arbetsmetoder utifrån gällande vårdprocess, gärna i samarbete med patientens nätverk. För att minska tvång i vården och förebygga hot och våld arbetar vi utifrån Bergenmodellen.