Skriv ut den här sidan

Psykiatri i utveckling

Vi håller just nu på att utveckla vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Utvecklingsarbetet inleddes hösten 2012 och fick då arbetsnamnet "Psykiatri 2015." Syftet var hitta nya sätt att arbeta och möta våra patienter, men även att vården ska bli mer jämlik. 

Målsättningen med arbetet är att vi ska leverera en psykiatrisk vård som:

 • är tillgänglig
 • är serviceinriktad
 • erbjuder god vårdmiljö med individuellt anpassat innehåll
 • samverkar aktivt med andra aktörer och
 • inbjuder patienter att vara delaktiga i sin vård

Vården ska vara jämlik och hålla hög kvalitet. Dessutom vill vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla våra medarbetare och locka nya som har god kompetens.

Så här jobbar vi med utveckling

Utvecklingsarbetet engagerar många medarbetare i olika arbetsgrupper. Patienter och närstående ingår i flera referensgrupper och har inbjudits till dialogseminarier med olika teman.

Bland de frågor som vi arbetar med finns forskning och utveckling, kompetensförsörjning, patientinflytande, god vårdmiljö och hur samverkan mellan psykiatrisk och somatisk (kroppslig) vård ska kunna förbättras. 

Det här vill vi uppnå

Vuxenpsykiatrins ledningsgrupp beslutade i slutet av augusti 2014 om ett trettiotal åtgärder, vilka alla bygger på förslag som har tagits fram under arbetet med Psykiatri 2015.

Exempel på åtgärder som har genomförts eller är under införande är: 

 • Ny gemensam webbplats för psykiatrin inom SLSO 
 • Ökad tillgänglighet för bedömning och råd 
 • Standardisering av viktiga vårdprocesser för mer jämlik vård och bästa kvalitet 
 • Fortsatt fokus på bemötande i heldygnsvården 
 • Implementering av handlingsplan för minskad tvångsvård  
 • Patientforum införs på alla avdelningar 
 • Självvald inläggning prövas på några avdelningar 
 • Modeller för konsultation i akutsjukvården och primärvården utvecklas.

Detta kommer att genomföras under 2015 och förhoppningsvis ge märkbara resultat för våra patienter.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om det utvecklingsarbete som pågår på lokal nivå så är du välkommen att besöka verksamheternas egna webbplatser. 

Senast ändrad: 2017-08-28