Skriv ut den här sidan

Elektroniskt formulär för synpunkter om Psykiatri Södra Stockholm

Viktigt! Tänk på att du inte ska skicka något som innehåller patientuppgifter (namn, personnummer) via det här formuläret.

Vill du att vi kontaktar dig så behöver du fylla i dina kontaktuppgifter nedan, men du kan också välja att vara anonym. Vänligen observera att du här bara kan lämna synpunkter på enheter inom Psykiatri Södra Stockholm. För synpunkter på annan vård ber vi dig att kontakta den vårdgivaren direkt.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

* = obligatorisk uppgift
* Jag som skickar detta är:
Vill du få ett personligt svar på dina synpunkter? Fyll i dina kontaktuppgifter (OBS! Skriv aldrig personnummer eller fullständigt namn på patient!)