Skriv ut den här sidan

För vårdgivare och samarbetspartner

Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund är Psykiatri Södra Stockholms remissinstans.

Remisser i elektroniska journalsystemet TakeCare skickas till Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund. Telefon för bokning av akuta besök görs till Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund.

Även om det inte föreligger remisstvång för psykiatrisk vård på specialistnivå är det oftast lämpligt att första bedömning och remittering sker inom primärvården.

Remisser i pappersform ställs till:
Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund
Tideliusgatan 22, 1tr
118 69 Stockholm