Skriv ut den här sidan

Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund

Enheten är en jourfunktion (alla dagar 8-22) som svarar för akuta psykiatriska bedömningar eller vårdinsatser, men också med möjlighet till akuta mobila insatser samt bedömningar, rådgivning och stöd och hänvisning per telefon.

Akuta besök på mottagningen efter bokning per telefon och möjlighet till avgränsade tillfälliga stödinsatser närmast efter utskrivning från heldygnsvård. 

Enheten fungerar också som en bedömnings- och konsultationsfunktion helgfria vardagar 8-16.45. Egenanmälan per telefon är öppen helgfria vardagar 13.30-15. Denna funktion innebär ansvar för egenanmälan, konsultation, bedömning samt ställningstagande till alla externa vårdbegäran som kommer till Psykiatri Södra Stockholm.

 

Vägledningsdokument för remiss gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Socialtjänst, BUP och Kvinnoklinken angående remiss till Jour, bedömnings- och konsultationsenheten Rosenlund (JBK) inom Psykiatri Södra Stockholm, gällande gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk sjukdom.

Senast ändrad: 2017-01-15