Skriv ut den här sidan

Akut hjälp

I en akut nödsituation ring alltid 112.

Du som behöver akut psykiatrisk hjälp är välkommen att kontakta jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund alla dagar kl. 8-22.

Dår får du råd, stöd och bedömning, och de kan också hänvisa dig vidare om du behöver det.

Så här fungerar Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund

Även om du aldrig har haft kontakt med psykiatrin tidigare så är du välkommen att ringa till oss och få råd och stöd. Också du som är orolig för dina närstående kan få rådgivning vad du kan göra samt hur och vart du och din närstående kan få hjälp.

Skulle vi bedöma att du behöver akut hjälp så har vi ibland möjlighet att åka ut på ett hembesök till dig så att du får träffa en läkare eller en behandlare.

Efter ditt första telefonsamtal till oss så kan du få en bokad besökstid på vår mottagning. När du kommer hit så kommer du att få visa upp din legitimation och ditt frikort om du har ett sådant.

På Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund får du träffa en läkare eller en behandlare som bedömer vilken vård du behöver. Ibland kan det räcka med besöket hos oss, men vi kan också hjälpa dig med information och hänvisning till andra mottagningar som kan ge dig mer hjälp.

Du kan till exempel bli hänvisad till en psykiatrisk specialistmottagning eller till heldygnsvården om du behöver det. Vi kan också hjälpa dig att få kontakt med andra delar av vården som beroendevård eller vårdcentral.

Senast ändrad: 2016-03-07