Patientforum Öppenvård och workshop för patienter

Under hösten startar ett pilotprojekt för Psykiatri Södra Stockhoms öppenvårdsmottagningar på Södermalm.

Pilotprojekt för asylsökande läkare

Pilotprojekt för asylsökande läkare med undervisning i psykiatri och svenska hos Psykiatri Södra Stockholm.

Lugna Rummet har öppnat i Nacka

"Lugna Rummet är en utmärkt oas där jag också bitvis har kunnat avidentifiera mig från patientrollen".

Egenerfarna medarbetare stöttar patienter i heldygnsvården

”För många patienter är det ett stöd att bara få sitta och surra med någon som varit i samma situation” Vladimir Simai, MB

Energi, glädje och kompetens!

Inom Psykiatri Södra Stockholm arbetar många olika människor, på olika nivåer och inom olika arbetsområden. Ett har vi alla gemensamt – patientfokus!

Kom och jobba hos oss!

Molly 8 år, praktikant på psykosavdelning Ytterö

Sedan en månad tillbaka arbetar blivande terapihunden Molly tillsammans med sin hundförare Yvette Berg Colhoun på psykosavdelning Ytterö i Farsta. 

Den 1 mars 2016 är förändringen av Psykiatri Södra Stockholms organisation klar.

Vi är nu rustade för att fortsatt ge bästa möjliga vård med ett mer specialinriktat fokus. 

Den 1 mars inför Psykiatri Södra Stockholm en ingång för alla remisser

Från den 1 mars 2016 kommer den första bedömningen av alla inkommande externa vårdbegäran göras inom Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund.

 

Stöd till barn

Psykiatri Södra Stockholm arbetar aktivt med barn som närstående till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi har barnombud på alla enheter och en barnsamordnare för hela kliniken. 

Utbilda dig hos oss

Vi tar emot studenter från flera olika utbildningar.