Patientsäkerhetshandläggare till Psykiatri Södra Stockholm

Hos oss har patientsäkerheten högsta prioritet. Vi tillämpar systematiskt riskreducerande metoder beskrivna i lagar och lokala riktlinjer.

Som patientsäkerhetshandläggare får du en nyckelroll i detta arbete. Du arbetar i team med bland annat chefsöverläkare och en annan, erfaren patientsäkerhetshandläggare. Du samarbetar även med säkerhetssamordnare och LPT-controller.

Från den 1 mars 2018 öppnar psykiatrin i Stockholm en lättintensiv enhet.

Enhetern går under namnet Psykiatrisk avdelning Ytterö 2 och leds och drivs av Psykiatri Södra Stockholms psykosektion. Enheten har 12 platser varav en plats är vikt för självvald inläggning.

Stöd till barn

Psykiatri Södra Stockholm arbetar aktivt med barn som närstående till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi har barnombud på alla enheter och en barnsamordnare för hela kliniken. 

Med egen erfarenhet av psykisk ohälsa bidrar Karin till hopp för andra patienter. Sedan 1 augusti 2017 arbetar Karin som MB vid Affektiva mottagningen Globen. Syftet är att ta tillvara de erfarenheter av ohälsa och återhämtning som Karin har och använda dessa i mötet med patienter på olika sätt.

Läs din journal via nätet

7 november ansluts psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde till Journal via nätet. Det innebär att du som är 18 år eller kan äldre läsa information ur din journal via säker inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Telefonjourer

Många mår psykiskt dåligt under sommaren. Skulle det hända dig eller någon du känner är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och som kan ge dig råd om hur du går vidare.

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem eller beroende, samt till dig som är närstående