Vi söker Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

Som Brukarinflytandesamordnare (BISAM) har du erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning och är bekväm med att dela med dig av dessa erfarenheter på ett pedagogiskt sätt i olika sammanhang inom och utanför verksamheten.

Hör du röster?

Det är många som hör röster. För de flesta är det inget problem. Men för en del kan det innebära att vardagen påverkas så att man inte kan leva på det sätt man egentligen vill. Rösträtt är ett öppet forum av och för rösthörare. Det är inget krav på aktiv medverkan utan man kan bara lyssna på andras erfarenheter, få tips och lära sig mer. Nästa Rösträtt är den 2 oktober. Varmt välkommen!

Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober är  internationella dagen för mental hälsa. Detta uppmärksammas på flera olika sätt. I Stockholm anordnas bland annat motionsloppet Mental Health Run 2017 den 7 oktober. Loppet genomförs för att motverka stigmatisering av psykisk sjukdom men också för att stödja psykiatriforskningen. 

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående

Stöd till barn

Psykiatri Södra Stockholm arbetar aktivt med barn som närstående till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi har barnombud på alla enheter och en barnsamordnare för hela kliniken. 

Telefonjourer

Mår du psykiskt dåligt är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.

Journal via nätet

Sedan april 2017 inför successivt Journal via nätet på några mottagningar inom psykiatrin. Du som är patient på de här mottagningarna och som 18 år eller äldre, kan läsa din journal via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.