Välkommen till anhörigutbildning våren 2018

Välkommen till anhörigutbildning om depression och ångest hos äldre våren 2018!

Läs din journal via nätet

7 november ansluts psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde till Journal via nätet. Det innebär att du som är 18 år eller kan äldre läsa information ur din journal via säker inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Stöd till barn

Psykiatri Södra Stockholm arbetar aktivt med barn som närstående till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi har barnombud på alla enheter och en barnsamordnare för hela kliniken. 

Telefonjourer

Mår du psykiskt dåligt är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och kan ge dig stöd och råd om du vill ha mer hjälp.

Stödorganisationer

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem och dig som är närstående