Kontakta 1177 Vårdguiden för hjälp till vård och stöd

Den som behöver vård och stöd i samband med de allvarliga händelserna i centrala Stockholm uppmanas att kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Här får man vägledning om var man ska söka vård eller möjlighet att tala med någon om sina egna eller närståendes reaktioner på händelserna.

Från och med 3 april testkör vi e-tjänsten ”Journal via nätet”

3 april börjar vi prova Journal via nätet på några mottagningar inom psykiatrin. 

Du som är patient på de här mottagningarna och som 18 år eller äldre, kan läsa din journal via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. 

I ett första steg kommer du att kunna se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök. Du kommer att kunna se det som dokumenteras i din journal från och med 3 april 2017.

Patient– och anhörigstöd utbildning vid Psykosmottagning Södermalm.

Anhöriga är en oumbärlig del av bilden vid psykiska sjukdomar och tillstånd. Att stötta anhöriga handlar både om att ge dem kraft och förutsättningar att klara en svår situation, och om att ge dem bättre möjligheter att i sin tur vara ett stöd för patienten. På så sätt är anhörigstöd också ett led i behandlingen av sjukdomen. 

Att drabbas av psykisk sjukdom

En föreläsning om återhämtning från psykisk sjukdom.

Du möter Sheila Kazemi och Malin Lindgren, Psykiatri Södra Stockholm Brukarinflytande-samordnare som båda har erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning,

Onsdagen den 15 mars kl. 16.00 - 17.30 på Psykosmottagning Södermalm.

Det är många som hör röster.

För de flesta är det inget problem. Men för en del kan det innebära att vardagen påverkas så att man inte kan leva på det sätt man egentligen vill. Rösträtt är ett öppet forum av och för rösthörare. Det är inget krav på aktiv medverkan utan man kan bara lyssna på andras erfarenheter, få tips och lära sig mer.

Egenerfarna medarbetare har skapat trygghet och hopp

Nyligen avslutades PRIO-projektet Medarbetare med brukarerfarenhet på Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm. De egenerfarnas insatser har uppskattats av såväl patienter som personal.

PRIO-projektet

Aktiviteter som ger struktur och ordning, en tydlig patientnytta och ett förändrat synsätt hos personalen. Det är vad Medarbetare med brukarerfarenhet hittills bidragit till. Nu har PRIO-projektets halvårsrapport kommit.

Egenerfarna medarbetare stöttar patienter i heldygnsvården

”För många patienter är det ett stöd att bara få sitta och surra med någon som varit i samma situation” Vladimir Simai, MB

Vill du bli en av oss?

Just nu söker vi biträdande enhetschef, chefsöverläkare, psykolog, sjuksköterskor, skötare mfl tjänster.

Psykiatri Södra Stockholm är mitt i ett spännande förnyelsearbete, du är varmt välkommen att bli en del av det! Kom och arbeta med oss!

 

För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss.

Patientforum Öppenvård och workshop för patienter

Under hösten startar ett pilotprojekt för Psykiatri Södra Stockhoms öppenvårdsmottagningar på Södermalm.

Pilotprojekt för asylsökande läkare

Pilotprojekt för asylsökande läkare med undervisning i psykiatri och svenska hos Psykiatri Södra Stockholm.

Lugna Rummet har öppnat i Nacka

"Lugna Rummet är en utmärkt oas där jag också bitvis har kunnat avidentifiera mig från patientrollen".

Energi, glädje och kompetens!

Inom Psykiatri Södra Stockholm arbetar många olika människor, på olika nivåer och inom olika arbetsområden. Ett har vi alla gemensamt – patientfokus!

Kom och jobba hos oss!

Molly 8 år, praktikant på psykosavdelning Ytterö

Sedan en månad tillbaka arbetar blivande terapihunden Molly tillsammans med sin hundförare Yvette Berg Colhoun på psykosavdelning Ytterö i Farsta. 

Den 1 mars 2016 är förändringen av Psykiatri Södra Stockholms organisation klar.

Vi är nu rustade för att fortsatt ge bästa möjliga vård med ett mer specialinriktat fokus. 

Den 1 mars inför Psykiatri Södra Stockholm en ingång för alla remisser

Från den 1 mars 2016 kommer den första bedömningen av alla inkommande externa vårdbegäran göras inom Jour-, bedömnings- & konsultationsenhet Rosenlund.

 

Stöd till barn

Psykiatri Södra Stockholm arbetar aktivt med barn som närstående till föräldrar med psykisk ohälsa. Vi har barnombud på alla enheter och en barnsamordnare för hela kliniken.